ENGLISH | 中文版
 

 

 
    | 加入收藏夹 
 
 产品资料 
    
  

55W-82W系列 电子高频开关式稳压电源

 
    

 
国际标准
电压输入:
输入频率:
短路保护:
过流保护:
耐    压:
规    格:
工作温度:
AC 80V~280V
DC 100V~370V
47~63 Hz
长期、自恢复
110%~150%额定功率
输入对输出.输入对地, 1.5KV
170×60×38(mm) 自冷型
0~40℃@100%,-10℃@80%
50℃@50%
    
 

   

输出

纹波

效率

短路功率

GX21--IA

+2.5V~+3.5V/6A

40mV

78

4W

GX55—IB

+5V/11A

42mV

83

4W

GX72—ID

+12V/6A

45mV

85

4W

GX60—IF

+15V/4A

45mV

86

4W

GX72—IH

+24V/3A

48mV

88

4W

GX82—IL

+48V/1.7A

50mV

88

4W

GX75—2DB

+12V/5A

+5V/3A

45 mV

10 mV

82

5W

GX78—2HD

+24V/2.5A

+12V/2.5A

48 mV

10 mV

87

5W

GX54—2BH

+5V/6A

+24V/1A

43 mV

48 mV

80

5W

GX59—2BD

+5V/7A

+12V/2A

40 mV

10 mV

86

5W

 
    
 
 

版权所有:深圳市国利来电子有限公司 © 2005

© 2005 GUOLILAI CORPORATION. All Rights Reserved.

 
enterprise4